Privacy policy voor Het Motivatie Magazijn, eigenaar van hetmotivatiemagazijn.nl

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van hetmotivatiemagazijn.nl is belangrijk voor mij. In deze privacy policy vertel ik je welke informatie er verzameld wordt en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op hetmotivatiemagazijn.nl te gebruiken, ga je akkoord met deze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Het Motivatie Magazijn en specifiek hetmotivatiemagazijn.nl, kun je mij benaderen via e-mail:  info@hetmotivatiemagazijn.nl.

Monitoren gedrag bezoeker

Hetmotivatiemagazijn.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die er, via cookies, geregistreerd wordt, bestaat uit onder meer IP-adressen (het laatste octet van het IP-adres is door ons gemaskeerd) het type browser en de bezochte pagina’s.

Ook wordt er gemonitord waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is dus niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

Hetmotivatiemagazijn.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat wordt gedaan om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het ‘goed doen’ op de website.

Cookies uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door hetmotivatiemagazijn.nl te beïnvloeden.

  • Wat Google Analytics-cookies betreft het volgende:
  • Wij hebben  een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
  • Wij maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Hetmotivatiemagazijn.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van hetmotivatiemagazijn.nl.

Delen met anderen

Het Motivatie Magazijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetmotivatiemagazijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang gegevens bewaard worden

Het Motivatie Magazijn zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.